iziqondiso

Le mithetho yesitolo esiku-inthanethi, ibeka imithetho yokusetshenziswa kwesitolo se-inthanethi ngaphansi kwegama elithi "Moi Mili" ekhelini le-Inthanethi www.moimili.net, kanye nemibandela yesiphetho kanye nokuqalisa kwezinkontileka zokuthengiswa kwezimpahla nabathengi, esitolo. Le Mithethonqubo iba yingxenye yesivumelwano esenziwa phakathi koMthengisi noMthengi.

Noma ngabe yikuphi ukuthenga okutholwe esitolo se-inthanethi, uMthengi unelungelo, ngaphambi kokubeka i-oda, lokuxoxisana nazo zonke izinhlinzeko zesivumelwano noMthengisi, kufaka phakathi lezo eziguqula amalungiselelo ale mithetho elandelayo. Lezi zingxoxo kufanele zenziwe nge-imeyili noma ngokubhala futhi ziqondiswe ekhelini lezincwadi ezithunyelwa ngabathengisi: Moi Mili Klaudia Wcisło nehhovisi lakhe elibhalisiwe eWarsaw, Bronowska Street 7D, 03-995 Warsaw. Uma kwenzeka ukwesula komthengi kusuka ekuphakamiseni inkontileka ngokuxoxisana komuntu ngamunye, kuzosebenza imithetho elandelayo kanye nomthetho osebenzayo.

1. UKWAZWA NGOKULANDELWA KWE-ONLINE STORE

1.1. Isitolo se-inthanethi esisebenza e www.moimili.net ungumnikazi kaKlaudia Wcisło oqhuba imisebenzi yebhizinisi ngaphansi kwenkampani i-Moi Mili Klaudia Wcisło eseWarsaw, emgwaqweni Bronowska 7D, 03-995 IWarsaw, efakwe Kurejista Ephakathi Yomsebenzi Wezomnotho egcinwe nguNgqongqoshe Wezomnotho, enenombolo ye-NIP 9930439924, REGON 146627846, ngemuva kwalokho ibizwa ngokuthi "Umthengisi".

1.2. Imininingwane Yesitolo:
I-akhawunti yasebhange:
I-Alior Bank 98 2490 0005 0000 4530 8923 8415

Imininingwane yokuxhumana:
Mili Mili Klaudia Wcisło
ul. Bronowska 7D
I-03-995 iWarszawa
e-mail:
moimili.info@gmail.com
ifoni yokuxhumana: + 881 543 398

2. AMAGAMA AMASHA
Amagama abhalwe ngezansi anezincazelo ezinikezwe ngezansi kule Mithetho:

"Umthengi" - kusho ikhasimende lesitolo, okungukuthi umuntu wemvelo onomthetho ophelele, umuntu osemthethweni noma uphiko lwenhlangano okungeyena umuntu osemthethweni, umthetho olunika amandla asemthethweni, ophetha isivumelwano sokuthengiswa kwezimpahla nomthengisi ngenhloso engahlobene ngqo nomsebenzi webhizinisi lakhe. noma ochwepheshe, okungukuthi, ukuhlangabezana nezidingo zabo;

"Imithethonqubo "- isho le mithetho yesitolo esiku-inthanethi se" Moi Mili "esisetshenziswa ngumthengisi;
"Umthengisi" - unencazelo echazwe ku-point 1.1;
"Isitolo" - kusho isitolo esiku-inthanethi esithi "Moi Mili" esisetshenziswa ngumthengisi, esisebenza ku
www.moimili.net ukuthengisa izimpahla kubathengi.
"Ubufakazi bokuthenga" - i-invoice, umthethosivivinywa noma irisidi ekhishwe ngokuya ngomthetho wentela yezimpahla nezinsizakalo ze-11 Mashi 2004 yonyaka, njengoba kuchitshiyelwe neminye imithetho esebenzayo.

3. QAPHELA ISINYE

3.1. Umthengisi uthengisa izimpahla nge-Intanethi ubusuku nemini - ngokugcwalisa lefomu kuwebhusayithi yesitolo, nge-imeyili ku: www.moimili.net nangocingo ku- + 48 881 543 398 in amahora 8-16. Isimo sokufaka i-oda nge-Intanethi ngukugcwaliswa okuyikho kwefomu loku-oda ngemininingwane yamakheli nenkokhelo ngokuya ngale Mithetho.

3.2. Amagama abakhiqizi kanye nemikhiqizo yamalungelo obunikazi bempahla yabanikazi babo futhi avezwa esitolo ngezinjongo zokwaziswa kuphela. Imikhiqizo eyethuliwe kanye nemininingwane ephathelene nayo, kufaka phakathi uhlu lwamanani, izithombe nezithombe zezimpahla akuzona izikhangiso noma ukunikela ngaphakathi kwencazelo yomthetho, kepha ulwazi lokuhweba kuphela mayelana nezimpahla futhi lungahluka kancane kunombuso uqobo.

3.3. Ubungako nohlobo lwezimpahla ezinikezwa Isitolo ziyahlukahluka futhi zingaphansi kokuvuselelwa njalo.

3.4. Inani lezimpahla ezimbozwe yinoma yikuphi ukukhushulwa esitolo lilinganiselwe. Ukuthengisa kwabo kwenziwa ngesisekelo se-oda ebekwe iqinisekiswe yisitolo, kuyilapho amasheya egcina.

4. IZINHLELO ZOKUGULA

4.1. Intengo yakho konke okubonakalayo kuwebhusayithi yesitolo se-inthanethi www.moimili.net Izimpahla ziy intengo enkulu (isb. ifaka i-VAT) futhi ivezwa kuma-zlotys asePoland. Amanani wezimpahla awafaki izindleko zokulethwa, ezinqunywa ngokohlu lwamanani ahlukile wokulethwa.

Amanani we-4.2 avela kuwebhusayithi yesitolo www.moimili.net , kanye nezincazelo zezimpahla zakha ulwazi lwezohwebo kuphela hhayi okunikezwayo ngaphakathi kwencazelo Yekhodi Yombango. Ukubopha - ngezinhloso zokuphetha inkontileka ethile - bathola ngokushesha nje lapho uMthengisi eqinisekisa ukwamukela i-oda lokuthi kwenziwe.

I-4.3 Intengo enikezwe umkhiqizo ngamunye isebenza kuze kube yilapho amasheya egcina. Isitolo sinelungelo lokushintsha amanani entengo atholakalayo, sethule izimpahla ezintsha ekunikezweni kwesitolo, senze futhi sikhansele imikhankaso yokukhangisa kumakhasi wesitolo, noma senze ushintsho kuzo. Ushintsho entengo yempahla aluthinti ama-oda amukelwe ukwenziwa futhi aqinisekisiwe.

5. ISIPHETHO SOKUXHUMANA KANYE NOKUFAKWA KWESIQINISO

5.1. Inqubo yoku-oda iqala ngokuchofoza inkinobho ethi "engeza enqoleni" eduze komkhiqizo okhethiwe. Umthengi, ngemuva kokukhethwa kokugcina kwezinto ahlose ukuzithenga, uchofoza inkinobho "yoku-oda". Ngemuva kwalokho, umthengi ucelwa ukuthi ahlinzeke ikheli le-imeyili, ukukhetha indlela yokulethwa kanye nohlobo lokukhokha. Ngemuva kokuqeda imininingwane edingekayo, umthengi uchofoza inkinobho ethi "qhubeka". Umthengi ucelwa ukuthi ahlinzeke ikheli okufanele kuthunyelwe kulo izimpahla ezi-oda.

5.2. Ngaphambi koku-oda kokugcina, umthengi angafunda imininingwane ephathelene ne-oda elibekwe, elihlanganisa, phakathi kwabanye ukubalwa kwezinto ezi-aliwe Ngemuva kokuqeda imininingwane edingekayo ukuthunyelwa kwezinto ezi-odiwe, umthengi uchofoza inkinobho "yoku-oda".

5.3. Ngokuchofoza inkinobho "yoku-oda", uMthengi uthumela kuMthengisi isithembiso sokuthenga izimpahla ezikhonjiswe ku-oda, ngaphansi kwemibandela ebekiwe lapho futhi okubangelwa Imigomo ("ukubeka i-oda", "i-oda efakiwe"). Uku-oda kubhekwa njengokuhlinzekwa okuvumayo nokubophayo kokuthengwa kwezimpahla ngumthengi kuphela uma ifomu loku-oda seligcwaliswe kahle nguMthengi futhi lathunyelwa kuMthengisi esebenzisa uhlelo nezinqubo eziqukethwe kumakhasi wesitolo, ngokuchofoza inkinobho ethi "oda", ngaphandle kokuthi umthetho uhlinzeka kungenjalo. Ukubeka i-oda akufani nokwamukelwa kwalo ngumthengisi.

5.4. Ngemuva kokuchofoza inkinobho "yoku-oda", uMthengisi uzokhipha imininingwane ngemininingwane yama-oda, azothunyelwa ekhelini le-imeyili loMthengi elinikezwe ngefomu loku-oda ("umyalezo wesifinyezo se-oda", "isifinyezo se-oda"). Ukuthumela imininingwane yoMthengisi ngemininingwane ye-oda akusona isiphelo sesivumelwano, kodwa kuhloswe ngaso kuphela ukwazisa umthengi ukuthi i-oda selifikile esitolo.

5.5. Umyalezo wokufingqa we-oda uqukethe nesicelo sokukhokhwa kwenani (intengo yezimpahla namashaji wokuthumela) okuvela kumyalo obekwe. Umthengi uthembisa ukukhokha isamba semali maqondana ne-oda ebekwe, ngokwemibandela nangaphakathi kwemikhawulo yesikhathi evela kule Mithetho.

5.6. Ngemuva kokwenza inkokhelo nguMthengi, Umthengisi wazisa umthengi nge-imeyili mayelana nokwamukelwa komyalo wokukhishwa. Isivumelwano sokuthengisa senziwa lapho umthengi ethola umlayezo ovela kumthengisi oqinisekisa ukwamukelwa komyalo obekelwe ukwenziwa. Isimo sokwemukela i-oda ukutholakala komkhiqizo esitolo seSitolo.

5.7. Umthengisi unelungelo lokuqinisekisa i-oda ezimweni zokungabaza okufanele (isb. Ukuhlinzeka ikheli lokulethwa okungekho) futhi esimweni lapho uMthengi ehluleka ukulandela izinhlinzeko zale Mithetho. Esimweni lapho kunezimo ezichazwe ngenhla, uMthengisi angahle ahoxe kwinkontileka, lapho umthengi azokwaziswa nge-imeyili.

5.8. Ukubeka i-oda, kuyadingeka ukuthi ikhasimende lihlinzeke ngemininingwane elandelayo: igama nesibongo, (igama lenkampani, inombolo kamazisi yentela), ikheli lokulethwa, ikheli le-imeyili nenombolo yocingo evumela ukuqinisekiswa kwe-oda ebekiwe.

5.9. Ngaphambi kokuqinisekisa ukwamukelwa kwe-oda ngumthengisi, umthengi angaletha ukulungiswa kwe-oda nge-imeyili kuleli kheli elilandelayo: moimili.info@gmail.com, nangokusebenza kwayo, ukulungiswa okunjalo kumele kuvunyelwe nge-imeyili nguMthengisi. Lokhu akuphazamisi amalungelo woMthengi avela ekuholeni.

5.10. Isihloko esithengiwe senkontileka sithunyelwa, kanye nedokhumenti yokuthengisa ekhethwe umthengi, uhlobo lokulethwa olukhethwe ngumthengi endaweni yokulethwa ekhonjiswe ngumthengi ku-oda.
I-5.11 Ngemuva kokuthumela i-oda kuMthengi, Isitolo sizokhipha i-imeyili (uma kungenzeka) ngolwazi mayelana nokuhanjiswa.

6. ISIMEMO NOKUKHULULWA KWEHLELO

6.1. Umthengisi ufeza ama-oda emhlabeni wonke ngokuthumela ngeposi noma ngePoland yasePoland.

6.2. Ukulethwa kwezimpahla kwenzeka ekuzikhetheni komthengi ku-oda ebekwe nge;

a) Ihhovisi leposi lasePoland noma inkampani ehambisa izincwadi,
b) Ngokuthwebula komuntu siqu ngokuqokwa ngocingo noma nge-imeyili.

6.3. Izindleko zokuthumela zithwalwa ngumthengi owaziswa ngemali ephelele yokulethwa ngaphambi kokufaka i-oda. Isifinyezo se-oda esiqukethe imininingwane mayelana ne-oda nezindleko zokulethwa kuzothunyelwa futhi kumthengi nge-imeyili, ngemuva kokubeka i-oda, ekhelini elinikezwe kwifomu loku-oda.

6.4. Umthengi kufanele ahlole isimo sephasela ngesikhathi sokuthola lapho ekhona umsebenzi wenkampani yokuhambisa izincwadi noma iPoczta Polska. Uma kwenzeka umonakalo kule phasela, uMthengi ubophekile ukuthi abike lelo qiniso kubaphathi futhi enze umbiko wezikhalazo futhi azise iSitolo ngalokhu.

6.5. Izindleko zokulethwa kwamanye amazwe zinqunywa ngokuhlukile ngumthengi kanye nomthengisi nge-imeyili, ngokusho kwenkokhelo yenkampani yokuhambisa izincwadi.

6.6. Umthengisi akayilethi imali ngokulethwa.

7. UKUHLELA ISIKHATHI SOKUHLELA

7.1. Isikhathi sokucubungula i-oda sisho isikhathi esidingekayo ukulungiselela i-oda lokuthumela. Umthengisi uzibophezela ukwenza yonke imizamo efanelekile yokuqinisekisa ukuthi ifinyelela inani eliphakeme lezinsuku zebhizinisi le-3-5 kusukela lapho inani lempahla elitholakalayo le-oda litholwa ku-akhawunti yasebhange lakwa-Seller.

7.2. Ama-oda abekwe ngoMgqibelo noma ngeSonto, noma amaholide omphakathi, ayenziwa kungakapheli izinsuku zomsebenzi ze-3-5 kusuka ngosuku lokuqala lwebhizinisi, kodwa kungafakwa amaholide omphakathi alandelayo.

7.3. Umthengisi unelungelo lokumisa okwesikhashanaa ukwenza ukudiliva kusuka esitolo okwesikhathi esichaziwe, kuboniswe esimweni ngasinye ngaphambi kwewebhusayithi www.moimili.net. Ama-oda ngeke acutshungulwe kungakapheli umnqamulajuqu obekiwe, futhi umnqamulajuqu wokuqeda imiyalo echazwe ku-point 7.1 uzokwandiswa ngokuzenzakalelayo futhi uzoqala ukusebenza ngosuku lokuqala lwebhizinisi ngemuva komnqamulajuqu obonisiwe.

8. UKUKHOKHWA

8.1. Indlela yokukhokha ikhethwe umthengi ngokwehlukile nge-oda ngalinye.

8.2. Umthengi angakhetha inketho yokukhokha lapho ebeka i-oda kulezi zindlela zokukhokha ezilandelayo:

a) ngohlelo oluphephile lokukhokha online i-PayPal noma i-tPay

b) Dlulisela ku-akhawunti yasebhange.

8.3. Akunakwenzeka ukuthi uMthengi akhokhe ngokuthumela imali noma isheke.

8.4. Esimweni sokudluliselwa ku-akhawunti yasebhange yasePoland (okulungisiwe), lonke inani elikhonjiswe ku-imeyili eliqinisekisa ukufakwa kwe-oda ku-Isitolo kufanele lidluliselwe kungakapheli izinsuku zebhizinisi ze-5 zibaliwe kusukela ngosuku lokuthumela komthengi umyalezo ofingqa i-oda okukhulunywa ngalo ephuzwini 5.4 ngaphezulu, ku-akhawunti Imininingwane yasebhange lesitolo, kanye nesihloko sokudlulisa, okubuye kube yinombolo ye-oda. Imali ekhokhwayo ibhekwa ngesikhathi kwenziwa i-akhawunti yasebhange Isitolo. Kulesi sikhathi esishiwo ngenhla, izimpahla ezi-odiwe zimboziwe ngokubhuka.

8.5. Uma ukudluliselwa kungengenzekwanga esikhathini esishiwo ngenhla, i-oda lizobhekwa njengelingathunyelwanga futhi ukunikezwa kokuthenga komthengi kuzophelelwa yisikhathi, okuphumela ekukhanselweni kwe-oda nokuphelelwa yisikhathi kokubhuka.

8.6. Umthengisi uqinisekisa ukutholwa kokukhokhwa kwe-oda nge-imeyili.

8.7. Ezimweni ezihlukile, kungenzeka ukwelula umnqamulajuqu wokukhokha, kodwa ngenxa yokuba semthethweni kwawo kubalulekile ukuthi Umthengisi amukele umnqamulajuqu omusha nge-imeyili.

8.8. Uma umthengi efisa ukuthola i-invoice, ngokubeka i-oda esitolo uyakuvuma ukukhipha nokuthumela nge-imeyili ekhelini le-imeyili elinikezwe yena, ama-invoice, amakhophi alawa ma-invoice nokulungiswa kwawo, ngokuya nge-Regulation of Minister of Finance of 20 December 2012 in ngokuthumela ama-invoice ngendlela ye-elekhtronikhi, imithetho yokugcina kwawo nenqubo yokwenza ukuthi itholakale kuziphathimandla zentela noma kuziphathimandla zokulawula imali (I-Journal of Laws 2010, intwana 1528).

9. AMANDLA OKUSindisa, BUKA UMQONDO WOKUXHUMANA.

9.1. Le Mithetho ingatholwa kuwebhusayithi yeSitolo ku :momoili.net / ikhasi / izimiso.

9.2. Ngaphezu kwalokho, usebenzisa umsebenzi otholakala kwisiphequluli sewebhu, ungaphrinta futhi ugcine iMithetho ngendlela yedokhumenti.

9.3. Imininingwane ye-oda ebekiwe ingagcinwa ngokugciniwe: ngokulanda iMithethonqubo bese igcina imininingwane eqoqwe ekhasini lokugcina le-oda elifakwe esitolo kusetshenziswa imisebenzi etholakala kwisiphequluli, noma ngokulondolozwa kwemininingwane equkethwe imininingwane emayelana nemininingwane ye-oda ethunyelwe kukheli le-imeyili elinikezwe umthengi.

10. NGOKUSUKA KUSUKA EKUVANGELWELENI

10.1. Ngokulandela umthetho we-30 kaMeyi 2014 ngamalungelo abathengi (I-Journal of Laws ye-24 June 2014), umthengi (umuntu wemvelo owenza ukuthengiselana okusemthethweni nosomabhizinisi ongahlobene ngokuqondile nebhizinisi lakhe noma umsebenzi wobuchwepheshe), ophethe inkontileka yebanga noma ngaphandle kwendawo yebhizinisi inelungelo lokuhoxa kwinkontileka kungakapheli izinsuku ze-14 ngaphandle kokunikeza isizathu futhi ngaphandle kwezindleko ezingahlangani, ngaphandle kwezindleko ezichazwe kubuciko. I-33, ubuciko. Isigaba se-34 I-2 nobuciko. I-35 yoMthetho we-30 Meyi 2014 ngamalungelo abathengi.

10.2. Umnqamulajuqu wokuhoxisa inkontileka iphela ngemuva kokuphela kwezinsuku ze-14 kusukela ngosuku lokulethwa.

10.3. Ukuze usebenzise ilungelo lokuhoxa, uMthengi ongumthengi kufanele azise uMthengisi, anikeze igama lakhe, ikheli eliphelele futhi, uma likhona, inombolo yocingo, inombolo yefekisi nekheli le-imeyili, ngesinqumo sakhe sokuhoxa kwinkontileka ngesitatimende esingathandeki. ngokubhala. Umthengi angasebenzisa ifomu lokuhoxisa imodeli, elinamathiselwe njengo-Annex 2 kuMthetho we-30 Meyi 2014 ngamalungelo abathengi, kepha akuphoqelekile. Umthengi angagcwalisa futhi angenise amafomu okuhoxisa atholakala kuwebhusayithi yomthengisi www.moimili.net. Uma umthengi esebenzisa le ndlela, Umthengisi uzothumela ngokushesha isiqinisekiso sokuthola imininingwane ngokuhoxiswa kwinkontileka nge-imeyili ekhelini elinikezwe ngumthengi. Ukuhlangabezana nesikhathi esibekelwe ukuhoxa kwinkontileka, kwanele ukuthumela imininingwane ephathelene nokusebenzisa ilungelo lokuhoxa kwinkontileka ngaphambi komnqamulajuqu wokuhoxa kwinkontileka.

10.4. Uma kwenzeka ukuhoxa kwinkontileka, inkontileka ibhekwa njengengasebenzi futhi Umthengisi ubuyela kuMthengi onguthengi zonke izinkokhelo ezitholwe kuMthengi, kufaka nezindleko zokulethwa (ngaphandle kwezindleko ezingeziwe ezivela endleleni yokuthumela ekhethwe Umthengi ngaphandle kwendlela evamile yokushibhile enikezwa uMthengisi) , ngokushesha futhi nganoma isiphi isikhathi hhayi ngaphambi kwezinsuku ze-14 kusuka ngosuku uMthengisi athola ngalo ulwazi mayelana nokusebenzisa ilungelo lomthengi lokuhoxa kwinkontileka. Umthengisi uzobuyisa inkokhelo esebenzisa izindlela ezifanayo zokukhokha ezazisetshenziswa ngumthengi ekuthengiselweni kwasekuqaleni, ngaphandle kokuthi uMthengi avumile ukuthola isixazululo esihlukile. Umthengi akaphathi zindleko ezihambisana nokubuya kwenkokhelo. Umthengisi angagodla ukubuyiselwa kwemali aze ayithole leyo nto noma kuze kube lapho uMthengi enikeza ubufakazi bokuthi uyithumele emuva, noma yikuphi okwenzeka kuqala.

10.5. Lapho usebenzisa ilungelo lokuhoxa, uMthengi ongumthengi uphoqelekile ukuthumela noma ukudlulisela lezo zinto ekhelini likaSeller Moi Mili Klaudia Wcisło, umgwaqo wasePiłsudskiego 20 / 5, 33-100 Tarnów masishane ulwazi olusetshenziswe ngumthengi welungelo lokuhoxa kwinkontileka. Umnqamulajuqu kuhlangatshezwana nawo uma umthengi ethumela into emuva ngaphambi kokuphela kwezinsuku ze-14. Umthengi uthwala izindleko eziqondile zokubuyisa into. Umthengi unesibopho sokwehlisa inani lentengo elivela ekuyisebenziseni ngendlela ehlukile kunesidingo sokusungula isimo, izimfanelo nokusebenza kwento.

10.6. Umthengi ongumthengi akazithwali izindleko zokuhlinzeka ngokuqukethwe kwedijithali okungagcinwanga endaweni ebonakalayo, uma engazange avume ukusebenza kwenkonzo ngaphambi komnqamulajuqu wokuhoxa kwinkontileka noma engaziswanga ngokulahleka kwelungelo lakhe lokuhoxa kwinkontileka ngesikhathi sokunikeza leyo mvume noma Umthengisi awunikanga isiqinisekiso ngokuya ngobuciko. Isigaba se-15 I-1 nobuciko. Isigaba se-21 I-1 yoMthetho we-30 Meyi 2014 ngamalungelo abathengi (I-Journal of Laws of 24 June 2014)

10.7. Ilungelo lokuhoxa alisebenzi kwizivumelwano:
a) ukuhlinzekwa kwezinsizakalo, uma usomabhizinisi eyenze ngokugcwele le nkonzo ngemvume eqondile yomthengi, owaziswe ngaphambi kokuqala kwenkonzo ukuthi ngemuva kokusebenza kwenkonzo ngosomabhizinisi uzolahlekelwa yilungelo lokuhoxa kwinkontileka;
b) lapho intengo noma umholo kuncike ekushintshashintsheni emakethe yezimali lapho usomabhizinisi engenakulawula futhi okungenzeka ngaphambi komnqamulajuqu wokuhoxa kwinkontileka;
c) lapho isihloko sesevisi siyinto engakhethwanga, eyenziwe ngokwencazelo yomthengi noma yokusebenzela ukwanelisa izidingo zakhe ngazinye;
d) lapho isihloko sesevisi siyinto ehlukunyezwa masisha noma ukuba nempilo eshalofini elifushane;
e) lapho isihloko sesevisi siyinto eyethulwe kwiphakeji evaliwe, okuthi ngemuva kokuvula iphakheji ingabuyiswa ngenxa yokuvikelwa kwezempilo noma izizathu zokuhlanzeka, uma iphakheji ivulwe ngemuva kokubeletha;
f) lapho isihloko sesevisi siyizinto okuthi ngemuva kokubeletha, ngenxa yesimo sazo, zixhumane ngokungaxhunyiwe nezinye izinto;
g) lapho isihloko senkonzo singotshwala, inani lentengo okuvunyelenwe ngalo lapho kugqitywa inkontileka yokuthengisa, futhi okulethwa kwayo kungenzeka kuphela ngemuva kokuphela kwezinsuku ze-30, futhi ivelu yakhe incike kuphi ekushintshashintsheni kwemakethe lapho usomabhizinisi engenamandla okulawula;
h) lapho umthengi afuna ngokungangabazeki ukuthi usomabhizinisi eze kuye ukuze alungiswe noma alondolozwe ngokushesha; uma usomabhizinisi ehlinzeka ngezinsizakalo ezingezelelwe ngaphandle kwalezo ezifunwa ngumthengi, noma ahlinzeke ngezinto ezingezona izingxenye ezifanelekile zokwenza ukulungisa noma ukulungisa, umthengi unelungelo lokuhoxa kwinkontileka maqondana nezinsizakalo ezingeziwe noma izinto;
i) lapho isihloko sesevisi sinokuqoshwa okuzwakalayo noma okubonakalayo noma izinhlelo zekhompyutha ezithunyelwe ngephakeji elivalwe uphawu, uma iphakethe livulwe ngemuva kokulethwa;
j) ukuletha amaphephandaba, amaphephabhuku noma omagazini, ngaphandle kwezinkontileka zokubhalisa;
k) ophothulwe endalini yomphakathi;
l) ukuhlinzekwa kwezinsizakalo zokuhlala ngaphandle kwezinjongo zokuhlala, ukuthuthwa kwempahla, ukuqashwa kwezimoto, ukunakekela, izinsizakalo ezihlobene nokuzilibazisa, ukuzijabulisa, ezemidlalo noma imicimbi yamasiko, uma inkontileka ikhombisa usuku noma isikhathi sokuhlinzekelwa kwezinsiza;
m) ekulethweni kokuqukethwe kwedijithali okungagcinwanga endaweni ebonakalayo, uma ukusebenza kwesevisi kuqale ngokuvuma okucacile komthengi ngaphambi komnqamulajuqu wokuhoxa kwinkontileka nangemva kokutshelwa usomabhizinisi ngokulahleka kwelungelo lokuphuma kwinkontileka.

11. IZINQUMO ZESIKHALAZO NEMIHLAZO YEMPILO

11.1. Umthengisi ubophekile ukuhlinzeka umthengi umkhiqizo ongenazimpawu.

11.2. Umthengisi unesibopho soMthengi ngemibandela ebekwe kwezobuciko. I-556 ye-Code Code neminye elandelayo yezinkinga (iwaranti).

11.3. Endabeni yesivumelwano nomthengi, uma kutholakala isici esingabonakali phakathi konyaka owodwa wokulethwa kwento, kucatshangwa ukuthi ibikhona ngesikhathi ingozi eyedlulela kumthengi.
11.4. Umthengi, uma into ethengisiwe inesici, anga:
a) enze isitatimende ecela ukwehliswa kwentengo;
b) alethe isitatimende sokuhoxa kwinkontileka;
ngaphandle kokuthi uMthengisi ngokushesha nangaphandle kokuphazamiseka okungadingekile kuMthengi kubuyisela into engenasici neyodwa engenasici noma asuse isici. Kodwa-ke, uma leyo nto isivele yathathelwa indawo kabusha noma yalungiswa ngumthengisi noma umthengisi engasenelisanga isibopho sokushintshana ngento engeyona enesici noma asuse isici, ngeke abe nelungelo lokushintshanisa into leyo noma asuse isici.

11.5. Umthengi kungenzeka esikhundleni sokususa isici esihlongozwe umthengisi wesicelo sokubuyiselwa kwento eyodwa engenaphutha noma esikhundleni sokufaka leyo nto afune ukususwa kwesiphene, ngaphandle kokuthi ukuletha into leyo ukuze ahambisane nesivumelwano ngendlela ekhethwe Umthengi akunakwenzeka noma kungadinga izindleko eziningi ngokweqile ngokuhambisana nendlela ehlongozwe Umthengisi , ngenkathi ukuhlolwa kwezindleko eziningi kubheka inani lezinto ezingenasici, uhlobo nokubaluleka kwesici esitholakele, futhi futhi kubheka iziphithiphithi umthengi azokwambulwa kuzo
indlela yokwanelisa.

11.6. Umthengi angeke ahoxe kwinkontileka uma isici singasebenzi.

11.7. Umthengi, uma into ethengisiwe inesici, angahle futhi:
a) funa ukuthi into ingeniswe kwenye indawo ingenasici;
b) funa ukususwa kwesiphene.

11.8. Umthengisi uphoqelekile ukuthi abeke into engenaphutha kwenye engonakali noma ayisuse
isici ngaphakathi kwesikhathi esifanele ngaphandle kokuphazamiseka okungafanele kumthengi.

11.9. Umthengisi angenqaba ukwanelisa isicelo soMthengi uma ukuletha into enesici kuhambisana nenkontileka ngendlela ekhethwe umthengi akunakwenzeka noma kungadinga izindleko eziningi ngokweqile uma kuqhathaniswa nenye indlela engenza ngayo ukuthi ihambisane nenkontileka.

11.10. Esimweni lapho into efakwayo ifakiwe, uMthengi angafuna ukuthi oThengisayo ahlukanise futhi ahlanganise kabusha ngemuva kokufaka okunye okungenasici noma asuse isici, noma kunjalo, kuphoqelekile ukuthi athwale ezinye izindleko ezihlobene nakho ezedlula intengo yento ethengisiwe, noma angafuna ukuthi Umthengisi akhokhe ingxenye yezindleko ukukhipha kanye nokuphinda ufake phakathi, kuze kufike entweni yento ethengisiwe. Esimweni sokungasebenzi kwesibopho soMthengisi, Umthengi unelungelo lokwenza le misebenzi ngaphandle kwezindleko nangobungozi boMthengisi.

11.11. Umthengi osebenzisa amalungelo ngaphansi kwewaranti uyaphoqelelwa ngokulahla uMthengisi ukuletha into enesici ekhelini lesikhalazo, futhi uma, ngenxa yohlobo lwento leyo noma indlela efakiwe ngayo, ukulethwa kwento nguMthengi kungaba nzima ngokweqile, uMthengi ubophekile ukwenza into etholakala kumthengisi e into ekhona. Esimweni sokungasebenzi kwesibopho nguMthengisi, Umthengi unelungelo lokubuyisa leyo nto ngokulahlekelwa nangobungozi boMthengisi.

11.12. Izindleko zokubuyiselwa esikhundleni noma zokulungisa zithwalwa nguMthengisi, ngaphandle kwesimo esichazwe esigabeni I-11 iphoyinti 10 ngaphezulu.

11.13. Umthengisi uphoqelekile ukwamukela into enesici kuMthengi uma kwenzeka eshintshela into leyo engenamaphutha noma ahoxe kwinkontileka.

11.14. Umthengisi kungakapheli izinsuku eziyishumi nane uzophendula:
a) isitatimende esicela ukwehliswa kwentengo;
b) isitatimende sokuhoxa kwinkontileka;
c) ukucela ukufaka into leyo ngento engenasici;
d) ukucela ukususa isiphene.
Ngaphandle kwalokho, kubhekwa ukuthi wabheka isitatimende somthengi noma isicelo sinesizathu.

11.15. Umthengisi unesikweletu ngaphansi kwewaranti uma kutholakala isici esingakapheli iminyaka emibili le nto inikezwe uMthengi, futhi uma leyo nto ethengiswayo isetshenziswa kungakapheli nonyaka into ihanjiselwe uMthengi.

11.16. Isimangalo soMthengi sokususa isici noma ukushintshanisa into ethengiselwe esisodwa sesiphelelwe isikhathi siphela ngemuva konyaka, kubalwa kusukela ngosuku ukutholwa kwesiphene, kodwa hhayi ngaphambi kweminyaka emibili ngemuva kokuba leyo nto ikhishwe kuMthengi, futhi uma isihloko sokuthengisa siyinto esetshenziswa kungakapheli unyaka ukudlulisela into kuMthengi.

11.17. Esimweni lapho usuku lokuphela kokuphela kwento oluchazwe Umthengisi noma umenzi luphela ngemuva kweminyaka emibili kusukela ngosuku lokulethwa kwento kuMthengi, Umthengisi unesibopho ngaphansi kwewaranti yokulimaza okungokomzimba kwaleyo nto etholwe ngaphambi kokuphela kwaleso sikhathi.

11.18. Ngezinsuku ezichazwe ku-para. Iphuzu le-11 15-17 Umthengi angahambisa isitatimende sokuhoxiswa kwinkontileka noma ukwehliswa kwentengo ngenxa yesiphathamandla sento sentengiso esithengisiwe, futhi uma umthengi efuna ukuthi leyo nto ingenzelwanga leyo noma kususwe isici, umnqamulajuqu wokuhambisa isitatimende sokuhoxa kwinkontileka noma ukwehliswa kwentengo uzoqala ekuphelelwe isikhathi okungasebenzi kwe-umnqamulajuqu wokushintshanisa izinto noma ususe isiphene.

11.19. Uma kwenzeka uphenyo phambi kwenkantolo noma inkantolo ye-arbitral yelinye lamalungelo ngaphansi kwewaranti, umkhawulo wesikhathi sokusebenzisa amanye amalungelo uMthengi anelungelo ngaphansi kwalesi sihloko uzomiswa kuze kuphele ukuqedwa kwecala. Ngokunjalo, kusebenza futhi ekuqhubekeni kokulamula, lapho umnqamulajuqu wokusebenzisa amanye amalungelo ngaphansi kwesiqinisekiso, onikezwe uMthengi, uqala ukusukela osukwini inkantolo eyenqume ngalo ukuthi kuvunyelwe isikhalazo esiqediwe ngaphambi komlamli noma ukunqunyelwa kokungasebenzi kokulamula.

11.20. Ukuze usebenzise amalungelo ngaphansi kwewaranti yezinkinga ezisemthethweni zento ethengisiwe, isigaba 11 iphuzu 15-16 siyosebenza, ngaphandle kokuthi isikhathi sizoqala kusukela osukwini uMthengi afunda ngalo ngobukhona besiphene, futhi uma uMthengi efunde ngobukhona besici kuphela ngenxa yesenzo seqembu lesithathu - kusukela osukwini isinqumo esakhishwa ngaso engxabanweni neqembu lesithathu saba esokugcina.

11.21. Uma, ngenxa yesiphene ezintweni, uMthengi enze isitatimende sokuhoxiswa kwinkontileka noma ukwehliswa kwentengo, angahle afune isinxephezelo ngomonakalo awuthola ngoba ephetha inkontileka, ngaphandle kokwazi ngobukhona besiphene, noma ngabe ukulimala bekungumphumela wezimo lapho Umthengisi engabophekile, ikakhulukazi, kungafuna ukubuyiselwa kwezindleko zokuphetha inkontileka, izindleko zokuqoqa, zokuhamba, zokugcina kanye nomshuwalense wezimpahla, ukubuyiselwa kwezindleko ezenziwe kuze kube yilapho zingazange zisizakale kubo, futhi futhi azange zithole imbuyiselo yazo evela kolunye uhlangothi nokubuyiselwa kwezindleko zenqubo. Lokhu akubandlululi izinhlinzeko zesibopho sokulungisa umonakalo ezimisweni ezijwayelekile.

11.22. Ukuphelelwa yisikhathi kwanoma yisiphi isikhathi sokuhlonza isici akuvimbeli ukusetshenziswa kwamalungelo iwaranti uma uMthengisi efihle inkohliso ngenkohliso.

11.23. Umthengisi, uma ebophekile ukuthi anikeze noma ahlinzeke ngenzuzo yezezimali kuMthengi, akwenza ngaphandle kokulibaziseka okungafanele, kungakapheli isikhathi esinikezwe ngumthetho.

12. UKUVIKELA KULWAZI LOMUNTU

12.1. Umlawuli wemininingwane yedatha yomuntu siqu enikezwe abathengi besitolo nguMthengisi.

12.2. Umthengisi uthembisa ukuvikela idatha yomuntu siqu ngokuya nge-Personal Data Protection Act ye-29 Agasti 1997 kanye ne-Electronic Services Act ye18 Julayi 2002. Umthengi ngokunikeza imininingwane yakhe kumthengisi lapho ebeka i-oda avuma ukusebenza kwabo nguMthengisi ukuze aqedele i-oda. Umthengi unethuba lokubuka, ukuchibiyela, ukuvuselela nokususa imininingwane yakhe nganoma yisiphi isikhathi.

Idatha yomuntu siqu ye-12.3 ayidalulwa nguMthengisi nakwamanye amabhizinisi ngezinhloso ezingekho ezicacisiwe ku-point 13.2.

Idatha yomuntu siqu ye-12.4 icutshungulwa futhi ivikelwe ngokuya nge-Personal Idatha Yokuvikelwa Komuntu, ngendlela evimbela ukufinyelela kwabantu besithathu.

13. IZIMALI ZOKUGQIBELA

13.1. Imithethonqubo nenkontileka yokuthengisa eqedwe phakathi komthengisi nomthengi kungaphansi komthetho wasePoland.

13.2. Umthengi ngamunye unesibopho sokufunda iMigomo, nezinhlinzeko zayo zibopha kumthengi ngaleso sikhathi sokufaka i-oda lakhe esitolo.

13.3. Uma noma yikuphi ukuhlinzekelwa kwale Mithethonqubo noma ingxenye yokuhlinzekelwa kungasebenzi noma kungasebenzi, akunikezeli izinhlinzeko ezisele zingasebenzi futhi azithinti ubuqiniso besivumelwano sokuthengisa esenziwe. Ukuhlinzekela okungasebenzi kufanele kuthathelwe indawo ilungiselelo elivumelekile elisemthethweni elihlangabezana kangcono nenhloso yokuhlinzekwa okungalungile.

13.4. Umthengi angaletha isenzo kumthengisi ngaphambi kokuba inkantolo ejwayelekile ibe negunya phezu kwendawo yokuhlala / ihhovisi elibhalisiwe lomthengi noma umthengisi. Umthengisi angaletha isenzo kumthengi kuphela ngaphambi kokuba inkantolo ejwayelekile ibe negunya phezu kwendawo yokuhlala / ihhovisi elibhalisiwe loMthengi.

I-13.5 Umthengisi angenza ushintsho kule Mithethonqubo nganoma yisiphi isikhathi, ngenkathi lezi zinguquko kungenzeka zingasenzi sibi kakhulu isimo (amalungelo) oMthengi o-oda lakhe lisaqhubeka, futhi selithunyelwe ngesikhathi sokuvunyelwa kweMithetho yangaphambilini.

Imiyalo ye-13.6 isebenza kusuka ku-25 ngo-December 2014.